WWW.WATERBEARS.DK

En privat hjemmeside om hobbymikroskopi - især bjørnedyr, diatomeer, encellede dyr og alger.

This is a Danish site for the hobby microscopist with interest in Waterbears, Diatoms,
Freshwater Protozoas and Algae.

Dette er også starten på en dansk mikroskopiforening for amatører og gerne professionelle.
 Hvis du er interesseret i at være med - så klik
her

Dansk - English
(Under opbygning - Under construction))

Post - e-mail - Opdateret: 04-10-2008

Besøgstæller